מודעת קמפיין הגשת בקשה לסיוע1.jpg
טופס בקשה לסיוע במימון העסקת חזן לימים הנוראים תשפ"א
 

הגשת בקשות לסיוע עד לתאריך 1.9.2020.

ניתן לקבל את תנאי הזכאות לקבלת סיוע באמצעות פנייה למייל: contact@jvocals.com

אין לראות בהגשת הטופס כהתחייבות מצד חברת JVocals ו/או עמותת רננות לקבלת הסיוע. 

©2019 by J.Vocals Ltd.